• CURTAIN FACTORY

    窗簾

    Curtain
 


  •  簾桿飾頭為V開頭為整組,簾桿固定搭配簾桿飾頭、固定座及掛環,並不做自由搭配

 

   

 


注意事項: 本公司產品顏色建議使用Retina顯示器,並僅供參考,顏色以實際產品為主

  • V161 V162 V163 V191 V192 V193

資料來源:RSD